Kilde: Pexels

Mange virksomheder tror måske stadig, at klimavenlighed kun er noget, de store virksomheder har råd til. Men faktisk kan der være en økonomisk gevinst for virksomheder ved at tænke på miljø og klima. Det fortæller vi lidt om her. 

Klimaændringer er en realitet, hvad enten vi vil det eller ej, og flere og flere virksomheder har indset, at vi alle har et ansvar for at bidrage til en renere og mere klimavenlig verden. Men selvom 
Danmark helt bestemt er verdensførende på klimaområdet, er der måske mindre virksomheder, der med bekymring tænker på, hvordan de skal få råd til at omlægge produktion, drift og andre af virksomhedens områder til at være mere klima- og miljøvenlig. 

Det behøver dog ikke at være så omkostningstungt, som mange virksomhedsejere frygter, og ambitionerne behøver ikke at gå klimaduksene Ørsted og Chr. Hansen i bedene. Ambitionerne om at bidrage positivt til klimaet spreder sig inden for alle brancher.  Selv i sportsbrancen bliver der kigget på miljøvenlige måder at lave forretning på. Et godt eksempel er sportsklubben Hobro IK, som desværre har haft en svær sæson i superligaen og med fodbold betting odds på 1501.00 til at vinde ligaen næste år, nok også for svært ved at blive i ligaen. Men det har ikke holdt dem tilbage for at lufte grønne klimamål. Ifølge drifts- og eventchef i klubben Henrik Hammershøj har man den ydmyge ambition om at blive Danmarks mest klimavenlige fodboldklub. Udover at lave en CRS-strategi har man lavet en række tiltag som for eksempel solcelleanlæg på hjemmebanens tag, opvarmning af banen via jordvarme og planer om, at 95% af banens vanding skal foretages med regnvand. Derudover skal al belysning i klubbens faciliteter ske med LED, og 95% af al opvarmning skal være fra vedvarende energikilder. 

Det skaber et positivt brand for din virksomhed

Men mange vil nok stadig hævde, at det er en udgift de ikke har råd til, så hvad er fordelene for virksomhederne ved omlægning til klimavenlig drift og produktion? Faktisk har undersøgelser vist, at klimahensyn faktisk er billigere på den lange bane. Med stigende oliepriser er det på lang sigt en dyrere energikilde, mens vindmølle- og geotermisk (jordkilde) energi på længere sigt vil være billigere, fordi den bliver billigere at udvinde. Desuden har undersøgelser vist, at virksomheder, der tænker i grøn omstilling og bæredygtig produktion kan få adgang til en verdensmarked med en værdi på hele 82 billioner kroner . Ifølge den hollandske forretningskvinde og forfatter Marga Hoegs er der brug for løsninger som kan opfylde FNs verdensmål, så derfor får virksomheder bedre konkurrencefordele, kunder, ansatte og omsætning, hvis de arbejder bæredygtigt og klimavenligt. 

Det skaber et positivt brand for din virksomhed

Men mange vil nok stadig hævde, at det er en udgift de ikke har råd til, så hvad er fordelene for virksomhederne ved omlægning til klimavenlig drift og produktion? Faktisk har undersøgelser vist, at klimahensyn faktisk er billigere på den lange bane. Med stigende oliepriser er det på lang sigt en dyrere energikilde, mens vindmølle- og geotermisk (jordkilde) energi på længere sigt vil være billigere, fordi den bliver billigere at udvinde. Desuden har undersøgelser vist, at virksomheder, der tænker i grøn omstilling og bæredygtig produktion kan få adgang til en verdensmarked med en værdi på hele 82 billioner kroner . Ifølge den hollandske forretningskvinde og forfatter Marga Hoegs er der brug for løsninger som kan opfylde FNs verdensmål, så derfor får virksomheder bedre konkurrencefordele, kunder, ansatte og omsætning, hvis de arbejder bæredygtigt og klimavenligt. 

Og det kræver virkelig ikke nødvendigvis en masse omlægninger på stående fod, hvis du gerne vil have en mere klimavenlig forretning. Det kan være små ting som at affaldssortere, slukke computerskærmene, når arbejdsdagen er slut, bruge delebilsordninger, holde møder via Teams og Skype i stedet for at køre eller flyve og have en plantebaseret madordning eller kantine. På den måde bidrager virksomheden til samfundets og verdens klimamål, og det er også noget, som har brandingværdi i forbindelse med ansættelser, salg og rekruttering af nye kunder og ordrer.

Så sæt jer ned i ledelse og planlæg, hvad I kan gøre fremover for at bidrage til et bedre klima. 

Besvar