Hvad kan du gøre, når du oplever konflikter i familien? Hvis din familie er præget af konflikter, så kan du være med til at løse dem, hvis du er villig til først at kaste et blik på, hvad der har været med til at udløse konflikterne. Ofte kan årsagerne findes i manglende åbenhed mellem de enkelte familiemedlemmer. Her får du 3 grundlæggende mønstre, som tit ses i situationer med konflikter i familien.

Anklager i stedet for selvindsigt 

En af årsagerne til konflikter i familien handler om at familien har en kultur, der handler mere om at bebrejde hinanden og at skyde skylden på hverandre i stedet for at se indad og åbne sig for ærlige overvejelser om “hvad er min egen rolle i dette mønster?”. Hvis familien har en kultur, hvor det er normalt at lægge ansvaret fra sig i stedet for at se sig selv i spejlet, så kan det være med til at skabe et giftigt miljø, og her kan konflikterne trives. Skal konflikter i familien løses, skal selve familiens kultur derfor afsløres og italesættes. Hvis det er noget du oplever i din egen familie, kan det være en brugbar hjælp at opsøge en coach i København.

Alle medlemmer føler sig ikke lige vigtige

En anden udløsende årsag til konflikter i familien kan ses i en iboende følelse af ulighed blandt familiens medlemmer. Hvis enkelte medlemmer f.eks. føler sig mere “gyldige” eller betydningsfulde end andre, og derfor oplever, at de kan tillade sig at have en større forventning om at blive hørt og imødekommet, så er der allerede dér lagt op til dybe spændinger. Et sådan mønster kan først afhjælpes når alle ser det i øjnene og når de underkendte eller glemte familiemedlemmer selv tager ansvar for at udtrykke egne personlige behov og grænser. Er din familie ramt af den type situation, kan I få hjælp til at komme ud af den ved at opsøge en terapeut i København.

Uopmærksom kommunikation

Kommunikationen i familien er en afgørende faktor for klimaet, stemningen og den følelsesmæssige status familiemedlemmerne imellem. Hvis familien ikke er vant til at være opmærksom på kommunikationen, og måske ikke anerkender værdien i at tage hensyn til hinandens respektive kommunikationsbehov, så kan der hurtigst ske det, at kommunikationen i sig selv er med til at forværre situationen. At ændre kommunikationen kræver selvfølgelig først og fremmest en indsigt i indholdet bag ordene. Derudover kræver det også et særligt opmærksomt blik på den form som indholdet bliver præsenteret i. Gode kommunikationsvaner handler om at alle familiemedlemmer holder sig til egen banehalvdel og kun udtaler sig om dét de ved noget om – f.eks. egne følelser, egne holdninger, egne værdier og egne observationer. God kommunikation i familien fordusætter samtidig at familiemedlemmerne undlader at kommentere på andet end sig selv.Postet by TerapeutCoach via AdSet linkbuilding network